NLExtract 1.3.0 released!

Nieuwe versie

Heeft weer even geduurd, maar NLExtract v1.3.0 is beschikbaar. Zie de issues van de Milestone en de NLExtract VERSION info, voor wat er in deze release is gegaan. Belangrijkste toevoeging is uitgebreide Adres info in NLExtract CSV dumps voor BAG. Verder stabiliteit- en download fixes voor BGT en BRK. Download als .zip of .tar.gz te vinden op: http://www.nlextract.nl/file-cabinet

Meewerken aan NLExtract?

Neem contact met ons op.